O mne

Alica Sopková

Jsem živnostníčka, v součastní době pracuji na různých zakázkách, týkajících se převážně ochrany a obnovy kulturních památek hlavního města Prahy.

Má práce zahrnuje různé řemesla:

  • Restaurování
  • Malířství
  • Štukatérství
  • Kamenictví
  • Pozlacovačské práce
  • Mozaiky

Momentálně pracuji a bydlím v Praze, no nevidím problém vycestovat za prací i za hranice České republiky.

Mám ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru Výtvarná výchova, no moje praxe více souvisí s mým středoškolským vzděláním- kamenosochařstvím.

Můj život doprovází má záliba v umění, což je také těsně spjato s mým povoláním.

about me

11

1 komentář u „O mne“

Alica Sopková | Restaurování – Malířství – Štukatérství – Kamenictví